Business Developer - Poland

Sales, Warsaw

Business Developer - Poland

Sales, Warsaw

Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.

Headquartered in London & with offices across Europe opening in Dubai, North America and APAC, we empower businesses that want to trade and transact internationally. We drive innovation through technology, providing businesses with the tools they need to manage their international trade and support their growth, including import lending, currency and risk products, and payment and collection facilities.

The talent of our 700+ multicultural staff, combined with our cutting-edge technology, tailored product range, and exceptional customer service, has enabled us to double in size year after year. Today we have 18 offices across the world, with even more exciting expansion plans to come.

Join as a Business Developer where you will gain extensive knowledge from industry-leading professionals. Throughout your career you will be supported by our world-class Ebury training academy, where you will learn about macro and microeconomics, the psychology of sales, and a range of financial products, incorporating this knowledge into your selling technique.

Even through our tremendous growth, we maintain a vibrant and enjoyable company culture, and those who excel in our highly meritocratic and fast-paced environment will be generously rewarded.

Are you ready to disrupt financial services?ROLE
 
The candidate will help us expand our business, including the presentation of our services to new clients. The candidate will receive training on sales techniques and the currency markets, as well as training on all products and services that Ebury has to offer.

The career offers great prospects and within less than 12 months the candidate can achieve promotion to a Senior Sales position.


Rozwijaj karierę z Ebury - liderem europejskiej branży FINTECH. Poszukujemy dynamicznych i ambitnych osób zainteresowanych rynkiem finansowym. FX Business Developer odpowiada głównie pozyskiwanie i obsługę klientów z sektora MŚP w Polsce i krajach CEE. Rozwój kariery w Ebury to możliwości zdobycia unikalnej wiedzy w zakresie rozliczeń międzynarodowych, transakcji walutowych i zarządzaniem ryzykiem kursowym. Jeżeli jesteś gotowa / gotowy na wyzwania w 2017 roku napisz do nas.

Responsibilities

 • Maintaining the Ebury database of potential customers (lead sourcing) - identification of companies that need financial products related to trade in target sectors. 
 • Introducing Ebury services to potential customers. 
 • Monitoring the foreign exchange markets. 
 • Preparing materials for sales and commercial offers. 
 • Attending meetings with Senior Sales to meet customers and close accounts. 

 • Prowadzenie bazy danych klientów Ebury (lead sourcing) selekcja firm, które mogą potrzebować produktów finansowych potrzebnych w konkretnych sektorach,
 • Reprezentacja Ebury oraz jej produktów przed potencjalnymi klientami,
 • Monitorowanie zmienności rynków finansowych
 • Przygotowywanie materiałów sprzedażowych oraz ofert handlowych
 • Uczestniczenie w spotkaniach z Starszym Handlowcem oraz domykanie sprzedaży.

Required skills

 • Fluent in Polish. 
 • Degree in Business, Economics, Law, or similar.
 • Commercial experience / business development with companies, preferably in the area of international or financial trade. 
 • Existing relationships in target sectors a plus. 
 • Excellent written and verbal communication and articulation skills. 
 • English to a medium-high level. 
 • Great commercial ambition, used to working to targets. 
 • Availability to travel in Spain and occasionally to London.

 • Biegły język polski w mowie i piśmie
 • Wyższe wykształcenie w Finansach, Ekonomi, Prawie lub podobnym,
 • Doświadczenie sprzedażowe, preferowane kierunki międzynarodowego handlu,
 • Doświadczenie w zawodzie będzie traktowane jako plus,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji w mowie i piśmie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie upper-intermidiate
 • Silna wewnętrzna motywacja z ukierunkowaniem na cel,

We offer

 • Contract for work in an international company with headquarters in London
 • Travel and associated with this acquisition of knowledge on local, European Markets
 • Transparent Career Path
 • Friendly and Dynamic Operating Environment

 • Umowę o pracę w międzynarodowej firmie z siedzibą główną w Londynie
 • Podróże i związane z tym zdobywanie wiedzy dotyczącej lokalnych, europejskich rynków
 • Przejrzystą ścieżka kariery
 •  Przyjazne i dynamiczne środowisko pracy 

Interested?

Apply today to change the FinTech Industry